Beeld & Klank

Il Nostromo del Sogno


                                      Welcome      Musicians       Agenda        Programmes          Audiovisuals           Pictures          Contact           Research          

Chansons over spel en overspel, een overspelige jonkvrouw met een gouden stopnaald, een ridder in het kreupelhout en het droeve lot van een nachtegaal...


Meer info over dit programma vind je hier.

A chantar m'er

de pikante correspondentie tussen een gravin

en haar troubadour

Il Nostromo del Sogno © MMXX