Olla vogala

Il Nostromo del Sogno


                                      Welcome      Musicians       Agenda        Programmes          Audiovisuals           Pictures          Contact           Research          


Olla vogala

Een imaginair Middelnederlands liedboek

Hebban olla vogala...

...nestas hagunnan: u kent hem vast, die oudste pennentrek uit onze taal. Alleen: pennentrek? Schraapte de anonieme monnik enkel zijn ganzenveer? Dat maakt u ons niet wijs! Beneveld door inkt en een heimelijke prikkel in de lendenstreek heeft deze nijvere scribent zijn versjes minstens gemompeld, waarschijnlijk gegromd, mogelijk geneuried, gefloten of zelfs... uit volle borst gezongen!


Il Nostromo del Sogno verkent de vroege dagen van het Nederlandse lied en leidt u langs puntige verzen, hoofse chansons, mystieke liederen en heuse smartlappen. Soms vinden we de melodie al op het perkament, soms zoeken we ze elders. Maar steeds klinkt doorheen die poëzie de stem van oude minnaars en het tijdeloos verlangen naar een nest. Wat unbidan we nu?

(c) Peter de Wit

PROGRAMMA (70 minuten)

  • Oud- en Middelnederlandse liederen van de 12de tot de vroege 16de eeuw;
  • bekende hoogtepunten komen uit de pen van Henric van Veldeke, Hadewijch en Pierre de la Rue. Uiteraard zit ook het prachtige Egidiuslied erbij;
  • minder bekende hoogtepunten putten we uit het Antwerps liedboek en het Berlijns liederenhandschrift


Il Nostromo del Sogno voorziet boventiteling op rijm in hedendaags Nederlands voor elke productie.

PERSONEEL


Steven Marien & NN, zang  en declamatie

Katelijne Lanneau, blokfluiten

Ellen Schafraet, gotische harp en tintinnabuli

Marie Verstraete, vedel en slagwerk

Il Nostromo del Sogno © MMXX